Contact Us

REQUEST COMPANY PROFILE

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ถอดแบบประเมินราคา

สถานที่ปฏิบัติงาน             เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน                           30,000 ตามประสบการณ์
อัตรา                                 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • ออกประเมินหน้างานพร้อมกับฝ่าย Marketing
 • ประชุมกับฝ่ายออกแบบ/ลูกค้า/และรวบรวมข้อมูลตามความต้องการกับลูกค้า
 • ถอดแบบ/ปริมาณวัสดุจากแบบตกแต่งพร้อมประเมินราคา
 • เช็คราคากับSupplier/Contractor เพื่อขอราคามาทำใบเสนอราคา
 • ทำใบเสนอราคาโครงการตกแต่งภายในและงานระบบ และจัดส่งให้ทาฝ่าย Marketing เพื่อสรุปราคาร่วมกันก่อนส่งลูกค้าหรือก่อนส่งประมูล
 • ประสานงานและตรวจสอบใบเสนอราคา (BOQ) จากผุ้รับเหมา
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำใบเสนอราคางานตกแต่งภายในมาอย่างน้อย 5 ปี
 3. มีประสบการณ์ในธุรกิจออกแบบตกแต่ง
 4. มีความละเอียดรอบคอบ มีกลยุทธในการเสนอราคา
 5. ทักษะในการเจรจาต่อรองและประสานงานได้ดี
 6. สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

3D Visualizer (interior)

สถานที่ปฏิบัติงาน             เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน                           23,000 – 30,000  บาท
อัตรา                                 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • รับข้อมูลจาก Designer เพื่อขึ้นงาน 3D
 • สร้างภาพ 3D ให้สะท้อนดีไซน์ได้เสมือนจริงอย่างสร้างสรรค์
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาเพื่อพัฒนามุมมองการทำภาพ 3D ร่วมกับดีไซเนอร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ชาย-หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการออกแบบตกแต่งภายในสถาปัตย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำภาพ 3D อย่างน้อย 3 ปี
 4. มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ
 5. สามารถใช้โปรแกรม 3D MAX / Photoshop , Sketch-up , V-Ray หรือโปรแกรมอื่นที่ เกี่ยวข้องได้
 6. มีความรู้ทางด้านสัดส่วนต่างๆ ของงานตกแต่งภายใน
 7. สามารถทำงานรวดเร็วและหลากหลายสไตล์
 8. มีความผิดชอบต่องานและสามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 9. สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Executive

สถานที่ปฏิบัติงาน             เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน                           25,000 บาท ไม่รวม Commission
อัตรา                                 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 • หาช่องทางการขายและหาลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนองาน
 • รับข้อมูลลูกค้าและส่งต่อให้กับฝ่ายออกแบบ
 • ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทวางไว้
 • ประสานงานกับทีมก่อสร้างเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามที่ตกลงไว้กับทางลูกค้า
 • Service ลูกค้าหลังส่งมอบงาน
 • จัดทำ Report เพื่อ Up date ข้อมูลให้กับหัวหน้างาน
คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สามารถรับแรงกดดันจากภายในและภายนอกได้ดี
2.สามารถสามารถทำงานเป็นทีมได้และประสานงานระหว่างลูกค่ากับ Designer ได้ดี
3.สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
4.มีประสบการณ์ ด้านการขายงานธุรกิจ ตกแต่งภายใน,งานก่อสร้าง และการขายเข้าโครงการ
5.ชาย -หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี
6.มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 3 ปี
7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
8.สามารถใช้ Program MS Office ได้เป็นอย่างดี
9.จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริการธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

CONTACT US : 094-694-2246

COMPANY ADDRESS
Urban Concept
9/1 Soi Sukumvit62, Sukumvit Rd., Bangchak,
Prakanong, Bangkok, Thailand 10260
CONTACT
ying@urbanconcept.co.th
www.urbanconcept.co.th

PHONE NUMBER
T : +66 2 741 6272-5
M : +66 94 694 2246
F : +66 2 741-6276